Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Strojírenství a strojírenská výroba

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KMG/YLOPK Logistika podniku Zimní a letní Čeština 5  
KMG/YLOPP Logistika podniku Zimní a letní Čeština 5  
KTEV/1STRO Základy strojírenství a elektrotechn. Zimní Čeština 2  
KTEV/4STRO Základy strojírenství a elektrotechn. Zimní Čeština 2  
KTMI/BK007 Strojírenská technologie Zimní Čeština 3  
KTMI/BK500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/KB007 Strojírenská technologie Zimní Čeština 3  
KTMI/KB500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/KX007 Strojírenská technologie Zimní Čeština 3  
KTMI/KX207 Strojírenská technologie Zimní Čeština 4  
KTMI/KX500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/KY500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/NK500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/NP500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/PB007 Strojírenská technologie Zimní Čeština 3  
KTMI/PB070 Nerozebíratelné spojování materiálů Letní Čeština 3  
KTMI/PB500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/PX007 Strojírenská technologie Zimní Čeština 3  
KTMI/PX207 Strojírenská technologie Zimní Čeština 4  
KTMI/PX500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/PY500 Strojírenská technologie Zimní a letní Čeština 0