Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBI/K106 Chemie a fyzika živých soustav Letní Čeština 3  
KBI/P201 Chemie a fyzika živých soustav Zimní a letní Čeština 3  
KF/BB Biofyzika a biomechanika Zimní Čeština 1  
KF/BF Biofyzika Zimní a letní Čeština 1  
KF/BFV5 Biofyzika Letní Čeština 1  
KF/BF5 Biofyzika Letní Čeština 1  
KF/FT081 Fyzikální terapie I Zimní Čeština 1  
KF/FT082 Fyzikální terapie II Letní Čeština 4  
KF/FT15 Fyzikální terapie I Zimní Čeština 2  
KF/FT25 Fyzikální terapie II Letní Čeština 3  
KF/FYT1 Fyzikální terapie I Letní Čeština 3  
KF/FYT2 Fyzikální terapie II Zimní Čeština 5  
KFY/K104 Termika a molekulová fyzika Zimní Čeština 4  
KFY/K112 Úvod do fyziky Zimní Čeština 5  
KFY/K121 Matematika pro fyziky I Zimní Čeština 4  
KFY/K212 Termika a molekulová fyzika Letní Čeština 4  
KFY/K221 Matematika pro fyziky II Letní Čeština 4  
KFY/K321 Fyzikální praktikum A Zimní Čeština 4  
KFY/K401 Atomová a jaderná fyzika Letní Čeština 6  
KFY/K421 Fyzikální praktikum B Letní Čeština 4  
KFY/K422 PVK - Vyb.partie z teoretické fyziky I Letní Čeština 4  
KFY/K503 Základy počítačové fyziky Zimní Čeština 4  
KFY/K507 Statistická fyzika Zimní a letní Čeština 4  
KFY/K509 Atomová a jaderná fyzika Zimní a letní Čeština 6  
KFY/K521 Fyzikální praktikum C Zimní Čeština 4  
KFY/K522 PVK - Vyb.partie z teoretické fyziky II Zimní Čeština 4  
KFY/K621 Fyzikální praktikum D Letní Čeština 4  
KFY/K622 Proseminář řešení fyzikálních úloh Letní Čeština 1  
KFY/K623 PVK - Fyzika v pokusech Letní Čeština 3  
KFY/K731 Didaktika fyziky I - ZŠ Zimní Čeština 2  
KFY/PA24 Astronomie a astrofyzika II Letní Čeština 3  
KFY/PA26 Proseminář řešení fyzikálních úloh B Letní Čeština 1  
KFY/PD04 Fyzikální chemie Zimní a letní Čeština 0  
KFY/PD06 Seminář počítačové fyziky I Zimní Čeština 0  
KFY/PD07 Seminář počítačové fyziky II Letní Čeština 0  
KFY/P100 PVK - Informatika pro fyziky Zimní Čeština 2  
KFY/P108 PV Kvantová fyzika I SŠ Zimní Čeština 4  
KFY/P109 PVK Statistická fyzika Zimní Čeština 4  
KFY/P112 Úvod do fyziky Zimní Čeština 5  
KFY/P115 Dějiny fyziky pro ZŠ Zimní Čeština 2  
KFY/P121 Matematika pro fyziky I Zimní Čeština 3  
KFY/P126 Matematika pro fyziky I Zimní Čeština 7  
KFY/P193 Fyzika pro informatiky Zimní Čeština 5  
KFY/P207 Didaktika fyziky II Letní Čeština 2  
KFY/P208 Kvantová fyzika II Letní Čeština 4  
KFY/P209 Fyzika pevných látek I Letní Čeština 3  
KFY/P212 Termika a molekulová fyzika Letní Čeština, Angličtina 4  
KFY/P213 Fyzika I Letní Čeština, Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P221 Matematika pro fyziky II Letní Čeština 3  
KFY/P226 Matematika pro fyziky II Letní Čeština 5  
KFY/P231 Fyzika Letní Čeština, Angličtina 4  
KFY/P306 Astronomie a astrofyzika I Zimní Čeština 3  
KFY/P307 Didaktika fyziky III Zimní Čeština 1  
KFY/P309 Fyzika pevných látek II Zimní Čeština 3  
KFY/P313 Fyzika II Zimní Čeština 7  
KFY/P321 Fyzikální praktikum A Zimní Čeština 2  
KFY/P413 Laboratorní cvičení z fyziky Letní Čeština 2  
KFY/P416 Astronomie a astrofyzika II Letní Čeština 3  
KFY/P417 Proseminář řešení fyzikálních úloh B Letní Čeština 1  
KFY/P421 Fyzikální praktikum B Zimní a letní Čeština 3  
KFY/P422 Vybrané partie z teoretické fyziky I Letní Čeština, Angličtina 4  
KFY/P503 Základy počítačové fyziky Zimní Čeština 4  
KFY/P507 Statistická fyzika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KFY/P509 Kvantová fyzika I Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P511 Atomová a jaderná fyzika Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P521 Fyzikální praktikum C Zimní a letní Čeština 2  
KFY/P522 Vybrané partie z teoretické fyziky II Zimní a letní Čeština 4  
KFY/P607 Kvantová fyzika II Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P621 Fyzikální praktikum D Zimní a letní Čeština 3  
KFY/P622 Proseminář řešení fyzikálních úloh A Letní Čeština 1  
KFY/P623 Fyzika v pokusech Letní Čeština 2  
KFY/P721 Didaktika fyziky I - SŠ Zimní Čeština 1  
KFY/P731 Didaktika fyziky I - ZŠ Zimní Čeština 2  
KFY/P735 Dějiny fyziky Zimní Čeština 2  
KFY/P736 Proseminář řešení fyzikálních úloh A ZŠ Zimní Čeština 2  
KFY/P751 Úvod do fyziky plazmatu Zimní a letní Čeština 4  
KFY/P752 Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KFY/P754 Počítačová fyzika I Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P821 Didaktika fyziky II - SŠ Letní Čeština 1  
KFY/P831 Didaktika fyziky II - ZŠ Letní Čeština 2  
KFY/P835 Využití ICT ve výuce fyziky Letní Čeština 2  
KFY/P836 Proseminář řešení fyzikálních úloh B ZŠ Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P853 Počítačová fyzika II Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P861 Fyzika pevných látek I Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P863 PVK - Fyzika plazmatu I Letní Čeština 4  
KFY/P865 PVK- Fyzika kosm.plazmatu,magnetohydrod. Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P921 Didaktika fyziky III - SŠ Zimní Čeština 1  
KFY/P924 Astronomie a astrofyzika I Zimní Čeština 3  
KFY/P931 Didaktika fyziky III - ZŠ Zimní Čeština 2  
KFY/P936 Proseminář řešení fyzikálních úloh C ZŠ Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P953 Počítačová fyzika III Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P961 Fyzika pevných látek II Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P962 PVK - Fyzika plazmatu II Zimní Čeština 5  
KFY/SZZ01 SZZ - fyzika s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KFY/SZZ02 SZZ - fyzika s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KFY/SZZ24 SZZ - Počítačová fyzika Zimní a letní Čeština 0  
KFY/SZZ33 Fyzika Zimní a letní Čeština 0  
KFY/SZZ34 SZZ - Fyzika Zimní a letní Čeština 0  
KFY/SZZ60 Fyzika Zimní a letní Čeština 0  
KFY/0111 VK-Úvod do biofyziky Zimní Čeština 2  
KFY/0112 Úvod do fyzikální elektroniky Letní Čeština 5  
KFY/0113 Úvod do fyziky plazmatu Letní Čeština 4  
KFY/0116 VK-Úvod do molekulární fyziky Zimní Čeština 2  
KFY/0121 Vybrané partie z teoretické fyziky I Letní Čeština 4  
KFY/0122 Vybrané partie z teoretické fyziky II Zimní a letní Čeština 4  
KFY/0139 Matematika pro fyziky Letní Čeština 7  
KFY/0140 Kvantová fyzika II Letní Čeština 5  
KFY/0155 Kvantová fyzika I Zimní Čeština 4  
KFY/0160 VK-Úvod do fyziky Zimní Čeština 2  
KFY/0167 VK-Úvod do fyziky II Letní Čeština 2  
KFY/0172 Úvod do fyziky a techniky vakua Zimní a letní Čeština 3  
KFY/0182 VK-Dějiny moderní fyziky Zimní a letní Čeština 2  
KFY/0184 VK-Měření fyzikálních konstant Zimní Čeština 2  
KFY/0193 VK-Učíme fyziku s interaktivní tabulí Zimní Čeština 2  
KFY/0197 VK-Asistentská praxe z fyziky Letní Čeština 5  
KFY/0198 ICT ve výuce fyziky Letní Čeština 2  
KCH/K404 Fyzikální chemie Letní Čeština 5  
KCH/N202 Vybrané kapitoly z fyzikální chemie Letní Čeština 2  
KCH/N205 Fyzikální chemie II Letní Čeština 2  
KCH/P105 Fyzika - Čeština 4  
KCH/P108 VK - Cvičení z fyziky Zimní Čeština 1  
KCH/P308 PVK - Cvičení z fyziky B Zimní Čeština 1  
KCH/P401 Fyzikální chemie I Letní Čeština 5  
KCH/P406 PVK - Cvičení z fyzikální chemie B Letní Čeština 1  
KCH/P421 Fyzika polymerů Letní Čeština 3  
KCH/P431 Fyzikální chemie Letní Čeština 5  
KCH/P506 PVK - Fyzikálně chemická cvičení A Zimní Čeština 2  
KCH/P507 PVK - Fyzikálně chemická cvičení B Zimní Čeština 2  
KCH/P517 Fyzikálně chemická cvičení Zimní Čeština 3  
KCH/P527 Fyzikálně chemická cvičení Zimní Čeština 2  
KCH/P621 PVK - Fyzikální chemie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/0799 VK-Fyzika pro chemiky II Letní Čeština 2  
KI/UFY Úvod do fyziky Zimní Čeština 3  
KIG/1MOFY Úvod do moderní fyziky Letní Čeština 2  
KOPA/BFPK Biofyzika Letní Čeština 1  
KOPA/BFP5 Biofyzika Letní Čeština 1  
KOPA/BFR1W Biofyzika a radiologie I Zimní Čeština 2  
KOPA/BFR2W Biofyzika a radiologie II Letní Čeština 1  
KOPA/BFVK Biofyzika Letní Čeština 2  
KOPA/BFVK5 Biofyzika Letní Čeština 1  
KOPA/BFV5 Biofyzika Letní Čeština 1  
KOPA/BFYR Biofyzika Zimní Čeština 3  
KOPA/BFYX Biofyzika Zimní Čeština 3  
KTEV/1PRTE Fyzika a přístrojová technika Letní Čeština 2  
KTEV/3PRTE Fyzika a přístrojová technika Letní Čeština 2  
KTEV/4PRTE Fyzika a přístrojová technika Letní Čeština 2  
UTM/BK002 Technická fyzika I Zimní Čeština 5  
UTM/BK010 Technická fyzika II Letní Čeština 4  
UTM/BU001 Technická fyzika I Zimní Čeština 5  
UTM/BU005 Technická fyzika II Letní Čeština 6  
UTM/KB002 Technická fyzika I Zimní Čeština 5  
UTM/KB010 Technická fyzika II Letní Čeština 4  
UTM/KX002 Fyzika I Zimní Čeština 5  
UTM/KX010 Fyzika II Letní Čeština 4  
UTM/KX202 Fyzika I Zimní Čeština 5  
UTM/KX210 Fyzika II Letní Čeština 5  
UTM/PX002 Fyzika I Zimní Čeština 5  
UTM/PX010 Fyzika II Letní Čeština 4  
UTM/PX202 Fyzika I Zimní Čeština 5  
UTM/PX210 Fyzika II Letní Čeština 5