Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBI/K401 Ekologie Letní Čeština 6  
KBI/K402 Biologie a ekologie člověka Letní Čeština 6  
KBI/K411 Ekologie Letní Čeština 5  
KBI/P303 Biologie a ekologie člověka I Zimní Čeština 3  
KBI/P401 Ekologie Letní Čeština 2  
KBI/P403 Biologie a ekologie člověka II Letní Čeština 6  
KBI/P411 Ekologie Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBI/P422 Ekologie Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBI/P423 Biologie a ekologie člověka Letní Čeština 4  
KBI/P424 Ekologie Letní Čeština 3  
KBI/P509 Biologie a ekologie člověka I Zimní Čeština 2  
KBI/P514 Antropologie a genetika člověka Zimní a letní Čeština 6  
KBI/P604 Biologie a ekologie člověka II Letní Čeština 4  
KBI/P605 PVK - Ekologie rostlin a živočichů Zimní a letní Čeština 3  
KBI/0003 Biologie a ekologie člověka I -2.st. - Čeština 2  
KBI/0004 Biologie a ekologie člověka I -SŠ - Čeština 4  
KBI/0005 Biologie a ekologie člověka II - Čeština 5  
KBI/0017 Ekologie Zimní Čeština 4  
KBI/0049 Základy ekologie - Čeština 5  
KGEO/P413 Geoekologie Letní Čeština 5  
KGEO/P420 Geoekologie Letní Čeština 2  
KGEO/P423 Geoekologie Letní Čeština 5  
KGEO/0026 Geoekologie Letní Čeština 2  
KGEO/0027 Geoekologie Letní Čeština 4  
KHI/0071 Krajinná ekologie Zimní Čeština 2  
KCH/P208 Ekologická informatika Letní Čeština 2  
KCH/P623 PVK - Ekologická informatika Letní Čeština 1  
KPF/0026 Ekologická etika -2.st. Zimní Čeština 2  
KPF/0027 Ekologická etika -SŠ Zimní Čeština 3  
KPF/0273 Ekologická etika - ZHV5 Zimní Čeština 2  
KPV/1AGEK Agroekologie Letní Čeština 5  
KPV/1EKOL Základy ekologie Letní Čeština 6  
KPV/1EOZP Ekologie a ochrana životního prostředí Zimní a letní Čeština 0  
KPV/1KREK Krajinná ekologie Zimní Čeština 2  
KPV/1METE Meteorologie a ochrana ovzduší Zimní a letní Čeština 4  
KPV/3AGEK Agroekologie Letní Čeština 6  
KPV/3EKOL Základy ekologie Letní Čeština 5  
KPV/3EOZP Ekologie a ochrana životního prostředí Zimní a letní Čeština 0  
KPV/3KREK Krajinná ekologie Zimní Čeština 4  
KPV/3METE Meteorologie a ochrana ovzduší Zimní a letní Čeština 4  
KPV/4AGEK Agroekologie Letní Čeština 6  
KPV/4EKOL Základy ekologie Letní Čeština 5  
KPV/4EOZP Ekologie a ochrana životního prostředí Zimní a letní Čeština 0  
KPV/4KREK Krajinná ekologie Zimní Čeština 4  
KPV/4METE Meteorologie a ochrana ovzduší Zimní a letní Čeština 4  
KSPV/1EKCL Ekologie člověka Letní Čeština 3  
KSPV/1EKVY Ekologická výchova Zimní a letní Čeština 2  
KSPV/3EKCL Ekologie člověka Letní Čeština 2  
KSPV/3EKVY Ekologická výchova Zimní a letní Čeština 2  
KSPV/3OAJ1 Odborná angličtina pro nav. studium 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSPV/3ZOA1 Základy odborné angličtiny 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSPV/3ZOA2 Základy odborné angličtiny 2 Letní Čeština, Angličtina 3  
KSPV/4EKCL Ekologie člověka Letní Čeština 2  
KSPV/4EKVY Ekologická výchova Zimní a letní Čeština 2  
KSPV/4ZOA1 Základy odborné angličtiny 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSPV/4ZOA2 Základy odborné angličtiny 2 Letní Čeština, Angličtina 3  
KTEV/1EKZA Ekologické zátěže, sanační práce Zimní Čeština 3  
KTEV/2FCHM Fyzikálně chemické modelování v ŽP Zimní a letní Čeština 5  
KTEV/4EKZA Ekologické zátěže, sanační práce Zimní Čeština 3  
KTV/4039 Environmentální aspekty Tv a sportu Letní Čeština 4  
KTV/4143 Enviromentální aspekty Tv a sportu Letní Čeština 4  
KTV/4215 Environmentální aspekty Tv a sportu Letní Čeština 3  
KTV/4233 Environmentální aspekty Tv a sportu Letní Čeština 3