Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBI/ITBV1 IT v biologických vědách I Zimní Čeština 2  
KBI/ITBV2 IT v biologických vědách II Letní Čeština 3  
KBI/KICT IT v biologických vědách I Zimní Čeština 3  
KBI/KICT2 IT v biologických vědách II Zimní a letní Čeština 5  
KBI/K101 Úvod do studia biologie Zimní Čeština 2  
KBI/K103 Biologické laboratorní metody Zimní Čeština 3  
KBI/K104 Biologie prokaryot a virů Zimní Čeština 6  
KBI/K107 IT v biologických vědách I Zimní Čeština 3  
KBI/K108 Úvod do studia biologie Zimní Čeština 2  
KBI/K109 Biologické laboratorní metody I Zimní Čeština 2  
KBI/K206 Biologické laboratorní metody II Letní Čeština 2  
KBI/K306 PVK - IT v biologických vědách II Zimní a letní Čeština 5  
KBI/K307 PVK - Limnobiologie Zimní a letní Čeština 4  
KBI/K311 Limnobiologie Zimní Čeština 3  
KBI/K402 Biologie a ekologie člověka Letní Čeština 6  
KBI/K407 PVK - Metody molekulární biologie Zimní a letní Čeština 6  
KBI/K415 Biologicky aktivní látky Letní Čeština 2  
KBI/K504 Forenzní biologie Zimní a letní Čeština 4  
KBI/K591 PVK - Úvod do biologie Zimní a letní Čeština 2  
KBI/K601 Molekulární a buněčná biologie Letní Čeština 6  
KBI/K602 Evoluční biologie Letní Čeština 6  
KBI/K607 Evoluční biologie Letní Čeština 5  
KBI/K608 Molekulární biologie Letní Čeština 7  
KBI/K610 Základy neurobiologie Letní Čeština 2  
KBI/N008 PVK - Forenzní biologie Zimní a letní Čeština 2  
KBI/N010 PVK - Metody molekulární biologie I Zimní a letní Čeština 2  
KBI/N011 PVK - Metody molekulární biologie II Zimní a letní Čeština 2  
KBI/N016 Fyziologie a mol. bio. eukar. buňky I Zimní a letní Čeština 5  
KBI/P001 PVK -Technika kresby a ilustrace v biol. Zimní a letní Čeština 4  
KBI/P002 Statistika v biologii - Čeština 4  
KBI/P004 PVK - Limnobiologie Zimní a letní Čeština 4  
KBI/P007 PVK - Metody molekulární biologie Zimní a letní Čeština 6  
KBI/P008 PVK - Forenzní biologie Zimní a letní Čeština 4  
KBI/P100 PVK - Informatika pro biology Zimní a letní Čeština 2  
KBI/P102 Úvod do studia biologie Zimní Čeština 2  
KBI/P104 Biologické laboratorní metody Zimní Čeština 2  
KBI/P105 Biologie prokaryot a virů Zimní Čeština 5  
KBI/P106 Buněčná a obecná biologie Zimní Čeština 5  
KBI/P107 Metody biologické práce I Zimní Čeština 2  
KBI/P108 Didaktika biologie I Zimní Čeština 3  
KBI/P111 Základy neurobiologie Zimní Čeština 1  
KBI/P114 Biologické laboratorní metody Zimní Čeština 3  
KBI/P115 Biologie prokaryot a virů Zimní Čeština 6  
KBI/P119 Neurobiologie Letní Čeština 1  
KBI/P120 Biologické laboratorní metody I Zimní Čeština 2  
KBI/P204 Biologie rostlin I Letní Čeština 6  
KBI/P205 Metody biologické práce II Letní Čeština 2  
KBI/P208 Didaktika biologie II Letní Čeština 3  
KBI/P218 Biologické laboratorní metody II Letní Čeština 2  
KBI/P303 Biologie a ekologie člověka I Zimní Čeština 3  
KBI/P304 Biologie živočichů I Zimní Čeština 6  
KBI/P305 Metody biologické práce III Zimní Čeština 2  
KBI/P309 Evoluční biologie Zimní a letní Čeština 2  
KBI/P311 Evoluční biologie Zimní a letní Čeština 2  
KBI/P328 Limnobiologie Zimní Čeština 3  
KBI/P331 Základy neurobiologie Letní Čeština 2  
KBI/P333 Biologie prokaryot a virů Zimní Čeština 3  
KBI/P403 Biologie a ekologie člověka II Letní Čeština 6  
KBI/P404 Biologie rostlin II Letní Čeština 6  
KBI/P407 Filozofické problémy biologie Letní Čeština 2  
KBI/P408 Biologie a ekologie člověka Letní Čeština 6  
KBI/P418 Evoluční biologie Zimní a letní Čeština 4  
KBI/P423 Biologie a ekologie člověka Letní Čeština 4  
KBI/P425 Biologické laboratorní metody II Letní Čeština 1  
KBI/P509 Biologie a ekologie člověka I Zimní Čeština 2  
KBI/P510 Biologie živočichů II Zimní Čeština 5  
KBI/P512 PVK - Informační technologie v biologii Zimní a letní Čeština 3  
KBI/P528 Limnobiologie Zimní Čeština 2  
KBI/P591 Úvod do biologie Zimní Čeština 2  
KBI/P600 Bakalářská práce z biologie Zimní a letní Čeština 8  
KBI/P601 Molekulární a buněčná biologie Letní Čeština 5  
KBI/P603 Aktuální problémy oboru biologie Letní Čeština 2  
KBI/P604 Biologie a ekologie člověka II Letní Čeština 4  
KBI/P609 Evoluční biologie Letní Čeština 5  
KBI/P611 Molekulární a buněčná biologie Letní Čeština 6  
KBI/P615 Molekulární biologie Letní Čeština 7  
KBI/P617 Molekulární a buněčná biologie Letní Čeština 6  
KBI/P620 Biologicky aktivní látky Letní Čeština 1  
KBI/P701 Biologie dětí a dorostu Zimní Čeština 2  
KBI/SZZ01 SZZ - biologie s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KBI/SZZ02 SZZ - biologie s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KBI/SZZ03 Biologie Zimní a letní Čeština 0  
KBI/SZZ60 Biologie Zimní a letní Čeština 0  
KBI/0001 Aktuální biologický seminář I Zimní a letní Čeština 2  
KBI/0002 Biologické laboratorní metody - Čeština 3  
KBI/0003 Biologie a ekologie člověka I -2.st. - Čeština 2  
KBI/0004 Biologie a ekologie člověka I -SŠ - Čeština 4  
KBI/0005 Biologie a ekologie člověka II - Čeština 5  
KBI/0006 Biologie dětí a dorostu - Čeština 2  
KBI/0007 Biologie prokaryot a virů - Čeština 5  
KBI/0014 Didaktika biologie I -2.st. - Čeština 2  
KBI/0015 Didaktika biologie I -SŠ - Čeština 3  
KBI/0016 Didaktika biologie II - Čeština 4  
KBI/0037 Molekulární a buněčná biologie - Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBI/0067 VK-Vybr.kap.z genet.a molekulár.biologie - Čeština 2  
KBI/0069 VK - Forenzní biologie - Čeština 2  
KBI/0070 Biologie dětí a dorostu - NJ KS - Čeština 3  
KBI/0073 VK - Evoluční biologie - Čeština 2  
KBI/0074 VK-Patobiologie živočišných buněk, tkání - Čeština 2  
KBI/0091 Biologicky aktivní látky Letní Čeština 2  
KCH/P612 Chemická biologie Letní Čeština 4  
KOPA/MEHR Mikrobiologie,epidemiologie,hygiena Letní Čeština 1  
KOPA/MEHX Mikrobiologie,epidemiologie,hygiena Letní Čeština 2  
KOPA/MEH1W Mikrobiologie,epidemiologie a hygiena I Zimní Čeština 1  
KOPA/MEH2W Mikrobiologie,epidemiologie a hygiena II Letní Čeština 1  
KPR/4301 Biologie dítěte Zimní Čeština 3  
KPR/4704 Biologie dítěte a zdravotnická prevence Zimní Čeština 3  
KPV/1MIKR Mikrobiologie Zimní Čeština 5  
KPV/3MIKR Mikrobiologie Zimní Čeština 4  
KPV/4MIKR Mikrobiologie Zimní Čeština 4