Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFY/PD03 Chemická termodynamika Zimní a letní Čeština 0  
KCH/P102 Úvod do chemie Zimní Čeština 6  
KCH/P222 Chemická laboratorní technika Letní Čeština 2  
KCH/P303 Chemická informatika Zimní Čeština 1  
KCH/P317 Chemická analýza Zimní Čeština 3  
KCH/P415 Toxikologie vojenská a agrochemická Letní Čeština 1  
KCH/P505 Chemická analýza Zimní Čeština 2  
KCH/P506 PVK - Fyzikálně chemická cvičení A Zimní Čeština 2  
KCH/P507 PVK - Fyzikálně chemická cvičení B Zimní Čeština 2  
KCH/P515 Chemická analýza Zimní Čeština 2  
KCH/P517 Fyzikálně chemická cvičení Zimní Čeština 3  
KCH/P527 Fyzikálně chemická cvičení Zimní Čeština 2  
KCH/P607 VK - Základy chemické techniky Letní Čeština 1  
KCH/P612 Chemická biologie Letní Čeština 4  
KCH/P613 Biochemická cvičení Letní Čeština 3