Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBI/P307 Geologie Zimní Čeština 3  
KBI/P310 Paleontologie a historická geologie Zimní Čeština 3  
KBI/0029 Geologická terénní cvičení (3 dny) - Čeština 2  
KBI/0030 Geologie a paleontologie - Čeština 6  
KBI/0032 Geologie s paleontologií - Čeština 8  
KGEO/P226 Geologie Letní Čeština 4  
KGEO/P417 PVK - Geologie pro geografy Zimní a letní Čeština 5  
KGEO/P424 PVK - Geologie Letní Čeština 2  
KGEO/0015 Geologická exkurze (2 dny) Letní Čeština 1  
KGEO/0016 Geologie pro geografy Letní Čeština 4  
KPV/0ENGE Environmental Geology Zimní a letní Angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/1GEO1 Geologie a ŽP Letní Čeština 6  
KPV/1GEO2 Environmentální geologie Zimní Čeština 4  
KPV/1TEGE Terénní kurz z geologie Zimní a letní Čeština 1  
KPV/3GEO1 Geologie a ŽP Letní Čeština 6  
KPV/3TEGE Terénní kurz z geologie Zimní a letní Čeština 2  
KPV/4GEO1 Geologie a ŽP Letní Čeština 6  
KPV/4GEO2 Environmentální geologie Zimní Čeština 4  
KPV/4TEGE Terénní kurz z geologie Zimní a letní Čeština 2