Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFU/W0028 Finanční a pojistná matematika Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0028 Finanční a pojistná matematika Zimní a letní Čeština 2  
KFY/K101 Matematický proseminář I Zimní Čeština 5  
KFY/K106 Matematika I Zimní Čeština 9  
KFY/K111 Úvod do matematiky Zimní Čeština 5  
KFY/K121 Matematika pro fyziky I Zimní Čeština 4  
KFY/K204 Matematický proseminář II Letní Čeština 5  
KFY/K205 Matematika II Letní Čeština 9  
KFY/K221 Matematika pro fyziky II Letní Čeština 4  
KFY/K303 Numerická matematika I Zimní Čeština 5  
KFY/K304 Matematika III Zimní Čeština 5  
KFY/K402 Numerická matematika II Letní Čeština 5  
KFY/K409 Matematika IV Letní Čeština 5  
KFY/PD01 Pokročilé metody numerické matematiky Zimní a letní Čeština 0  
KFY/PD05 Vybrané partie z matematiky I Zimní a letní Čeština 0  
KFY/P106 Matematika I Zimní Čeština 9  
KFY/P111 Úvod do matematiky Zimní Čeština 4  
KFY/P113 Matematika Zimní Čeština 3  
KFY/P121 Matematika pro fyziky I Zimní Čeština 3  
KFY/P126 Matematika pro fyziky I Zimní Čeština 7  
KFY/P192 Matematika pro chemiky I Zimní Čeština 4  
KFY/P204 Matematický proseminář II Letní Čeština 5  
KFY/P205 Matematika II Letní Čeština 9  
KFY/P221 Matematika pro fyziky II Letní Čeština 3  
KFY/P226 Matematika pro fyziky II Letní Čeština 5  
KFY/P292 Matematika pro chemiky II Letní Čeština 5  
KFY/P303 Numerická matematika I Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/P402 Numerická matematika II Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SZZ23 SZZ - numerická matematika Zimní a letní Čeština 0  
KFY/0139 Matematika pro fyziky Letní Čeština 7  
KFY/0159 VK-Úvod do matematiky Zimní Čeština 2  
KCH/P112 Matematika pro chemiky I - Čeština 5  
KCH/P213 Matematika pro chemiky II - Čeština 5  
KI/UMM Úvod do matematického modelování Letní Čeština 3  
KIG/1MAT1 Matematika I Zimní Čeština 5  
KIG/1MAT2 Matematika II Letní Čeština 5  
KIG/1STAT Statistika Zimní Čeština 5  
KIG/3MAT1 Matematika I Zimní Čeština 5  
KIG/3MAT2 Matematika II Letní Čeština 4  
KIG/3STAT Statistika Zimní Čeština 3  
KIG/4MAT1 Matematika I Zimní Čeština 5  
KIG/4MAT2 Matematika II Letní Čeština 4  
KIG/4STAT Statistika Zimní Čeština 3  
KMA/K103 Základy matematiky Zimní Čeština, Angličtina 5  
KMA/K104 Proseminář z matematiky Zimní Čeština 2  
KMA/K117 Matematická analýza I Zimní Čeština, Angličtina 8  
KMA/K203 Diskrétní matematika I Letní Čeština, Angličtina 6  
KMA/K301 Matematická analýza I Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/K401 Matematická analýza II Letní Čeština, Angličtina 6  
KMA/K404 PVK- Diskrétní matematika II Letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/K503 PVK- Metody řešení matematických úloh Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/K504 PVK- Vybrané partie z matemat. analýzy I Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/K601 Numerická matematika Letní Čeština, Angličtina 4  
KMA/K602 Ekonomická a finanční matematika Letní Čeština 3  
KMA/K606 PVK-Vybrané partie z matemat. analýzy II Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KMA/M100 Didaktika matematiky I Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/M101 Historie matematiky Zimní Čeština 3  
KMA/M102 Matematická analýza III Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/M103 Didaktika matematiky I Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/M201 Didaktika matematiky II Letní Čeština, Angličtina 2  
KMA/M202 Matematická analýza IV Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/M203 Didaktika matematiky II Letní Čeština 2  
KMA/M300 Didaktika matematiky III Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/M305 Moderní trendy ve vyučování matematice Zimní Čeština 4  
KMA/M306 Didaktika matematiky III Zimní Čeština, Angličtina 4  
KMA/M400 Matematický seminář Letní Čeština 4  
KMA/M401 Využití IT ve výuce matematiky Letní Čeština 4  
KMA/M402 Aplikační úlohy ve vyučování matematice Letní Čeština 2  
KMA/N101 Matematická analýza III Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/N105 Historie matematiky Zimní Čeština 5  
KMA/N106 PVK- Vybrané partie z matemat. analýzy I Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/N108 Didaktika matematiky I - ZŠ Zimní Čeština, Angličtina 4  
KMA/N109 Didaktika matematiky I Zimní Čeština, Angličtina 4  
KMA/N201 Matematická analýza IV Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/N203 Metody řešení matematických úloh II Letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/N204 PVK- Numerická matematika Zimní Čeština 4  
KMA/N206 PVK-Vybrané partie z matemat. analýzy II Letní Čeština, Angličtina 4  
KMA/N208 Didaktika matematiky II - ZŠ Letní Čeština 3  
KMA/N209 Didaktika matematiky II Letní Čeština, Angličtina 3  
KMA/N213 PVK- Diskrétní matematika II Letní Čeština, Angličtina 4  
KMA/N301 PVK- Matematická analýza na počítači Zimní Čeština 3  
KMA/N304 Využití IT ve výuce matematiky I. Zimní Čeština 3  
KMA/N308 Didaktika matematiky III - ZŠ Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/N309 PVK- Moderní trendy ve vyuč. matematiky Zimní Čeština 3  
KMA/N401 PVK- Aplikace ve výuce matematiky Letní Čeština 4  
KMA/N402 Aplikační úlohy ve výuce matematiky Letní Čeština 2  
KMA/N404 Využití IT ve výuce matematiky II Letní Čeština 4  
KMA/N405 Seminář z matematiky Letní Čeština 2  
KMA/P103 Základy matematiky Zimní Čeština, Angličtina 5  
KMA/P104 Proseminář z matematiky Zimní Čeština 2  
KMA/P202 Úvod do matematického modelování Letní Čeština, Angličtina 3  
KMA/P203 Diskrétní matematika I Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/P213 Diskrétní matematika I Letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/P301 Matematická analýza I Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/P305 Matematika III Zimní Čeština, Angličtina 9  
KMA/P401 Matematická analýza II Letní Čeština, Angličtina 6  
KMA/P404 PVK - Diskrétní matematika II Letní Čeština, Angličtina 5  
KMA/P405 PVK - Matematika IV Letní Čeština, Angličtina 7  
KMA/P503 Metody řešení matematických úloh Zimní Čeština, Angličtina 3  
KMA/P508 Úvod do didaktiky matematiky Zimní Čeština, Angličtina 4  
KMA/P600 Bakalářská práce z matematiky Zimní a letní Čeština 8  
KMA/P601 Numerická matematika Zimní Čeština, Angličtina 5  
KMA/P602 Ekonomická a finanční matematika Letní Čeština, Angličtina 3  
KMA/P607 PVK - Diskrétní matematika II Letní Čeština, Angličtina 3  
KMA/SZZ01 SZZ - matematika s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KMA/SZZ02 SZZ - matematika s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KMA/SZZ60 Matematika Zimní a letní Čeština 0  
KMA/0A00 Diplomová práce z matematiky Zimní a letní Čeština 8  
KMA/0013 VK - Řešení matematických úloh Zimní a letní Čeština 2  
KMA/0015 Didaktika matematiky I -2.st. Zimní Čeština 2  
KMA/0017 Didaktika matematiky I -SŠ Zimní Čeština 4  
KMA/0019 Didaktika matematiky II -2.st. Letní Čeština 2  
KMA/0021 Didaktika matematiky II -SŠ Letní Čeština 4  
KMA/0022 Didaktika matematiky III - 2. st. Zimní Čeština 7  
KMA/0023 Didaktika matematiky III -SŠ Zimní Čeština 5  
KMA/0041 Matematická analýza I -2.st. Zimní a letní Čeština 6  
KMA/0042 Matematická analýza I -SŠ Zimní Čeština 5  
KMA/0043 Matematická analýza II -2.st. Zimní Čeština 7  
KMA/0044 Matematická analýza II -SŠ Zimní a letní Čeština 8  
KMA/0045 Matematická analýza III -2.st. Zimní Čeština 5  
KMA/0046 Matematická analýza III -SŠ Zimní Čeština 5  
KMA/0047 Matematická analýza IV Letní Čeština 4  
KMA/0048 Matematická analýza V Zimní Čeština 6  
KMA/0066 Proseminář z matematiky -2.st. Zimní Čeština 6  
KMA/0067 Proseminář z matematiky -SŠ Zimní Čeština 3  
KMA/0085 Vybrané partie z matematiky Letní Čeština 4  
KMA/0086 Vybrané partie z matematiky I Letní Čeština 8  
KMA/0087 Vybrané partie z matematiky II Zimní Čeština 4  
KMA/0100 Rozvoj matematického myšlení I - MŠ Zimní Čeština 2  
KMA/0101 Rozvoj matematického myšlení II - MŠ Letní Čeština 2  
KMA/0102 Rozvoj matematického myšlení III - MŠ Zimní Čeština 4  
KMA/0105 VK -Využití počítačů ve výuce matematiky Letní Čeština 2  
KMA/0107 Diskrétní matematika Zimní a letní Čeština 5  
KMA/0143 VK- ICT ve vyučování matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMI/FMAT1 Matematika I. Zimní Čeština 4  
KMI/KMATE Matematika Zimní Čeština 6  
KMI/KMAT1 Matematika I. Zimní Čeština 4  
KMI/KSTAT Statistika Zimní a letní Čeština 6  
KMI/MAPKM Aplikované kvantitativní metody Zimní a letní Čeština 6  
KMI/MMAT2 Matematika II. Zimní a letní Čeština 4  
KMI/PMATE Matematika Zimní Čeština 6  
KMI/PMAT1 Matematika I. Zimní Čeština 4  
KMI/PSTAT Statistika Zimní a letní Čeština 6  
KMI/W0002 Praktikum z matematické analýzy Zimní a letní Čeština 2  
KMI/W0008 Výběrový kurz z matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMI/W0011 Matematika II. Zimní a letní Čeština 2  
KMI/W0013 Opakování matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMI/X0008 Výběrový kurz z matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMI/X0011 Matematika II. Zimní a letní Čeština 2  
KMI/X0013 Opakování matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMI/5MAT1 Matematika I. Zimní Čeština 4  
KM1/6046 PVK- Metody zpracování dat v DP a BP Zimní a letní Čeština 10  
KPR/4316 Rozvoj matematického myšlení I Zimní Čeština 2  
KPR/4321 Rozvoj matematického myšlení II Letní Čeština 2  
KPR/4324 Rozvoj matematického myšlení III Zimní Čeština 4  
KPR/4702 Matematika I Zimní Čeština 2  
KPR/4707 Matematika II Letní Čeština 3  
KPR/4711 Aritmetika s didaktikou I Zimní Čeština 3  
KPR/4718 Aritmetika s didaktikou II Letní Čeština 4  
KPR/4727 Geometrie s didaktikou I Zimní Čeština 3  
KPR/4728 Didaktika integr. přírod. základu I Zimní Čeština 2  
KPR/4731 Geometrie s didaktikou II Letní Čeština 3  
KPR/4735 Didaktika matematiky I Zimní Čeština 3  
KPR/4737 Didaktika matematiky II Letní Čeština 4  
KPR/4739 Řešení aplikačních úloh Zimní Čeština 1  
KPR/4740 Analýza dat Zimní Čeština 2  
KPR/4750 Aktuální problémy oboru - matematika Letní Čeština 2  
KPR/4754 Rozvoj matematických schopností a doved. Letní Čeština 2  
KTV/6380 Statistické zpracování dat Zimní Čeština 2  
USE/BK001 Matematika I Zimní Čeština 7  
USE/BK009 Matematika II Letní Čeština 6  
USE/KB001 Matematika I Zimní Čeština 6  
USE/KB009 Matematika II Letní Čeština 6  
USE/KX001 Matematika I Zimní Čeština 6  
USE/KX009 Matematika II Letní Čeština 6  
USE/KX201 Matematika I Zimní Čeština 7  
USE/KX209 Matematika II Letní Čeština 7  
USE/KY007 Inženýrská statistika Letní Čeština 5  
USE/NK007 Inženýrská statistika Zimní Čeština 5  
USE/NP007 Inženýrská statistika Zimní Čeština 5  
USE/PX001 Matematika I Zimní Čeština 6  
USE/PX009 Matematika II Letní Čeština 6  
USE/PX201 Matematika I Zimní Čeština 7  
USE/PX209 Matematika II Letní Čeština 7  
USE/PY007 Inženýrská statistika Letní Čeština 5