Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání   (1 - A15) Doktorský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání   (1 - A15) Doktorský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Dějepis (dvouoborové)   (1 - A6) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Dějepis pro 2. stupeň základních škol   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Filozofie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Filozofie (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Geografie (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Historické vědy - Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební teorie a pedagogika   (1 - A) Doktorský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební teorie a pedagogika   (1 - A) Doktorský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební teorie a pedagogika   (1 - B) Doktorský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební teorie a pedagogika   (1 - B) Doktorský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Hudební výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Hudební výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Hudební výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební výchova (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební výchova (jednooborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební výchova (jednooborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební výchova pro pomáhající profese   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A11) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Německý jazyk pro školskou praxi   (1 - A8) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Učitelství pro základní školy - Občanská výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Občanská výchova (dvouoborové)   (1 - A6) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Občanská výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Občanská výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Občanská výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Vychovatelství - Pedagogika volného času   (1 - A5) Bakalářský Prezenční Čeština
Vychovatelství - Pedagogika volného času   (1 - A5) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Politologie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Popularizace hudby a organizace hudebního života   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Popularizace hudby a organizace hudebního života   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Sbormistrovství (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Sbormistrovství (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Sbormistrovství pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Sbormistrovství pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika   (1 - A14) Navazující Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Sociálně pedagogická asistence   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Sociálně pedagogická asistence   (1 - A6) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Special Education - Special pedagogy - intervention   (1 - A16) Bakalářský Prezenční Angličtina
Vychovatelství - Specializace - Dramatická výchova   (1 - A5) Bakalářský Prezenční Čeština
Vychovatelství - Specializace - Dramatická výchova   (1 - A5) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Vychovatelství - Specializace - Management a řízení   (1 - A5) Bakalářský Prezenční Čeština
Vychovatelství - Specializace - Management a řízení   (1 - A5) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Specializace - Senioři   (1 - A6) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Specializace - Senioři   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Vychovatelství - Specializace - Tělesná výchova   (1 - A5) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Vychovatelství - Specializace - Tělesná výchova   (1 - A5) Bakalářský Prezenční Čeština
Vychovatelství - Specializace - Výtvarná výchova   (1 - A5) Bakalářský Prezenční Čeština
Vychovatelství - Specializace - Výtvarná výchova   (1 - A5) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Specializace - Znevýhodnění dospělí   (1 - A6) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Specializace - Znevýhodnění dospělí   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika - intervence   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika - intervence   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika - poradenství   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Speciální pedagogika - Speciální pedagogika - poradenství   (1 - A14) Navazující Kombinovaná Čeština
Filologie - Společenské vědy (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Společenské vědy (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Společenské vědy (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Společenské vědy (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - 07) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - A11) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - A11) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání v bohemistice   (1 - A7) Doktorský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání v bohemistice   (1 - A7) Doktorský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání v bohemistice   (1 - B) Doktorský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání v bohemistice   (1 - B) Doktorský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Teorie výtvarné výchovy   (1 - A) Doktorský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Teorie výtvarné výchovy   (1 - A) Doktorský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Teorie výtvarné výchovy   (1 - B) Doktorský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Teorie výtvarné výchovy   (1 - B) Doktorský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Kombinovaná Čeština
Matematika - Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové)   (1 - A14) Navazující Kombinovaná Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Biologie - Učitelství biologie pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazyk   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství cizích jazyků pro základní školy - německý jazyk (jednooborové)   (1 - A8) Navazující Kombinovaná Čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Geografie - Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Geografie - Učitelství geografie pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Geografie - Učitelství historie pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství historie pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství historie pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství historie pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství historie pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A06) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)   (1 - A) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a ZUŠ   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a ZUŠ   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A06) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základní školy   (1 - A14) Magisterský Kombinovaná Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základní školy   (1 - A14) Magisterský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základní školy   (1 - A7) Magisterský Kombinovaná Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základní školy   (1 - A7) Magisterský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk   (1 - A7) Magisterský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika   (1 - A7) Magisterský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - A6) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Specializace v pedagogice - Učitelství pro mateřské školy   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství společenských věd pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství společenských věd pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství společenských věd pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy   (1 - A14) Navazující Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a ZUŠ   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Vychovatelství - Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce   (1 - A9) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Výtvarná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Výtvarná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Výtvarná výchova (jednooborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Výtvarná výchova pro pomáhající profese   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - A9) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro střední školy - Výtvarně edukativní studia   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Český jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Český jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština