Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Tělesná výchova a sport - Aktivity v přírodě   (1 - A10) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Sport a zdraví   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Sport a zdraví   (1 - A14) Navazující Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova (dvouoborové)   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova a sport   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova a sport   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova a sport   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova a sport   (1 - A7) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština