Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Filologické vědy

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Filologie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Anglický jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Interkulturní germanistika   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Německá literatura   (1 - A16) Doktorský Kombinovaná Čeština
Filologie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A10) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Německý jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A10) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Německý jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A11) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Německý jazyk pro školskou praxi   (1 - A8) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Filologie - Obchodní ruština   (1 - A) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Obchodní ruština   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A06) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - České dějiny   (1 - A6) Doktorský Kombinovaná Čeština
Tělesná výchova a sport - Český jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Český jazyk a literatura (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Český jazyk a literatura (jednooborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Český jazyk pro média a veřejnou sféru   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština