Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Historické vědy - Archivnictví a spisová služba   (1 - A13) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Historické vědy - Dokumentace památek   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Historické vědy - Dokumentace památek   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Učitelství pro základní školy - Dějepis (dvouoborové)   (1 - A6) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filozofie - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Politologie - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Historie (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Historie (dvouoborové)   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Historie (dvouoborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Historie (dvouoborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Filozofie - Historie (dvouoborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Politologie - Historie (dvouoborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Historické vědy - Historie (jednooborové)   (1 - A) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Historie (jednooborové)   (1 - A12) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Historické vědy - Historie (jednooborové)   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Historické vědy - Historie (jednooborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Historie (jednooborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Historické vědy - Historie (jednooborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Filologie - Historie se zaměřením na vzdělávání   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Humanitní studia - Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Specializace v pedagogice - Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Historické vědy - Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Historické vědy - Kulturně historická regionalistika   (1 - A) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Kulturně historická regionalistika   (1 - A) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Kulturně historická regionalistika   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Učitelství historie pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A06) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Filologie - Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Humanitní studia - Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)   (1 - A) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Historické vědy - České dějiny   (1 - A6) Doktorský Prezenční Čeština
Historické vědy - České dějiny   (1 - A6) Doktorský Kombinovaná Čeština