Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Ekologie a ochrana prostředí - Revitalizace krajiny   (1 - B) Navazující Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Revitalizace krajiny   (1 - C_3) Navazující Prezenční Čeština