Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Fyzika - Informatika   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Informatika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Informatika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Informatika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Informatika - Informatika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikovaná informatika - Informační systémy   (1 - A13) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikovaná informatika - Informační systémy   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Počítačové modelování ve fyzice a technice   (1 - A8) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Počítačové modelování ve vědě a technice   (1 - A6) Navazující Prezenční Čeština