Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Fyzika - Fyzika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Fyzika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Fyzika (dvouoborové)   (1 - A8) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Počítačové modelování ve fyzice a technice   (1 - A8) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Počítačové modelování ve vědě a technice   (1 - A6) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství fyziky pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština