Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Ekologie a ochrana prostředí - Environmentální analytická chemie   (1 - B) Doktorský Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Environmentální analytická chemie   (1 - B) Doktorský Kombinovaná Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Ochrana životního prostředí   (1 - B) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Ochrana životního prostředí   (1 - B) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Ochrana životního prostředí   (1 - C_3) Bakalářský Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Ochrana životního prostředí   (1 - C_4) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Odpadové hospodářství   (1 - B) Navazující Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Odpadové hospodářství   (1 - B) Navazující Kombinovaná Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Odpadové hospodářství   (1 - C_3) Navazující Prezenční Čeština
Ekologie a ochrana prostředí - Odpadové hospodářství   (1 - C_4) Navazující Kombinovaná Čeština