Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Biologie - Biologie   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Biologie   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Biologie - Biologie   (1 - A7) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Biologie - Biologie   (1 - A8) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Biologie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Biologie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Biologie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Biologie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Učitelství biologie pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština