Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Chemie - Chemie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Chemie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Toxikologie a analýza škodlivin   (1 - A12) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Toxikologie a analýza škodlivin   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština