Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Geografické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Geografie - Geografie   (1 - A13) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Geografie - Geografie   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie   (1 - A8) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Geografie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Geografie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Geografie (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Biologie - Geografie (dvouoborové)   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Geografie (dvouoborové)   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie (dvouoborové)   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Chemie - Geografie (dvouoborové)   (1 - A6) Bakalářský Prezenční Čeština
Tělesná výchova a sport - Geografie (dvouoborové)   (1 - A7) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie střední Evropy   (1 - A13) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie střední Evropy   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Geografie střední Evropy   (1 - A5) Bakalářský Prezenční Čeština
Geografie - Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Geografie - Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Geografie - Učitelství geografie pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Geografie - Učitelství geografie pro střední školy   (1 - A7) Navazující Prezenční Čeština