Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Matematika - Matematika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Fyzika - Matematika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Chemie - Matematika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Matematika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Matematika - Matematika (dvouoborové)   (1 - A14) Bakalářský Prezenční Čeština
Fyzika - Matematika (dvouoborové)   (1 - A8) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Matematika - Obecné otázky matematiky   (1 - 08) Doktorský Kombinovaná Čeština
Matematika - Obecné otázky matematiky   (1 - 08) Doktorský Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Chemie - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Matematika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština
Fyzika - Učitelství matematiky pro střední školy   (1 - A14) Navazující Prezenční Čeština