Pracoviště fakulty: PF

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
CJP Centrum jazykové přípravy
CPP Centrum pedagogické praxe
KAJ Katedra anglistiky
KBO Katedra bohemistiky
KHV Katedra hudební výchovy
KH1 Katedra výchov uměním - hudební oddělení
KM1 Katedra matematiky a ICT
KPG Katedra pedagogiky
KPR Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
KPS Katedra psychologie
KTV Katedra tělesné výchovy a sportu
KT1 Katedra tělesné výchovy 1.st.
KVV Katedra výtvarné kultury
KV1 Katedra výchov uměním - výtvarné oddělení
OSL Katedra bohemistiky - sekce slavistiky