Pracoviště fakulty: PF

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
CJP Centrum jazykové přípravy
CPP Centrum pedagogické praxe
CR Centrum interkulturního vzdělávání
KAJ Katedra anglistiky
KBO Katedra bohemistiky
KB1 Sekce primární jazykové výchovy KBO
KH1 Katedra výchov uměním - hudební oddělení
KM1 Katedra matematiky a ICT
KPG Katedra pedagogiky
KPR Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
KPS Katedra psychologie
KTV Katedra tělesné výchovy a sportu
KT1 Katedra tělesné výchovy 1.st.
KVV Katedra výtvarné kultury
KV1 Katedra výchov uměním - výtvarné oddělení
OSL Katedra bohemistiky - sekce slavistiky