Course: Forward into History and Theory of Visual Art II

» List of faculties » FUU » KDT
Course title Forward into History and Theory of Visual Art II
Course code KDT/PF111
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pavlíček Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
These informations are in the annotation of the course.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is an overview lecture introducing the students to the context of development of art in the course of history. The second part focuses on art of European modern period, analyzing the development of arts in Renaissance, Baroque, up to the Rococo period. The course provides students with basic terminology and chronology of art history.
The gained capabilities constitute an encompassment and an aquirement of knowledge and experience in the given field of study, they result from a concrete annotation of the subject and are aimed at a profile´s fulfilment of the graduate of the given field of study.
Prerequisites
Successful completion of the previous study

Assessment methods and criteria
unspecified
Oral exam
Recommended literature
 • Dějiny českého výtvarného umění II/1, II/2 (Od počátků renesance do závěru baroka). Academia, Praha, 1989.
 • Blažíček, O. J.; Kropáček, J. Slovník pojmů z dějin umění. Praha,Odeon, 1991.
 • Gabini, G. Starověké kultury předního východu. Praha, Artia, 1971.
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. Argo, 2006.
 • Hall, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Academia, 1984.
 • Huyghe, R. (ed.). Umění středověku, Encyklopedie Larousse. Praha, Odeon, 1969.
 • Chatelet, A. Světové dějiny umění. Praha,Larousse- Cesty, 1996.
 • Kidson, P. Románské a gotické umění. Artia, Praha, 1973.
 • Kitson, M. Baroko a rokoko. Artia, Praha, 1972.
 • Lassus, J. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha, 1971.
 • Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha, Odeon, 1991.
 • Lommel, A. Pravěk a umění přírodních národů. Praha, Artia, 1972.
 • Löwe, G.; Stoll, A. Antika ABC. Praha, Pyramida - encyklopedie Orbis, 1974.
 • Martindale, A. Člověk a renesance. Praha, Artia, 1971.
 • Neumann, J. Český barok. Praha, 1974.
 • Pijoan, J. Dějiny umění díl 5, 6, 7. Praha, Odeon.
 • Royt, J.; Šedinová, H. Slovník symbolů ( kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii). Praha, Mladá fronta, 1998.
 • Strong, E. D. Antické umění. Praha, Artia, 1970.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester