Předměty pracoviště: KDT

» Seznam fakult » FUU
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDT/001 Analýza a interpretace výtvarného díla I Zimní Čeština 1  
KDT/002 Analýza a interpretace výtvarného díla II Letní Čeština 2  
KDT/003 Analýza a interpretace výtvarného díla II Letní Čeština 1  
KDT/004 Dějiny umění I Zimní Čeština 2  
KDT/005 Dějiny umění II Letní Čeština 3  
KDT/006 Dějiny umění III Zimní Čeština 2  
KDT/007 Dějiny umění IV Letní Čeština 2  
KDT/008 Dějiny umění V Zimní Čeština 3  
KDT/009 Dějiny umění V Zimní Čeština 3  
KDT/010 Dějiny umění VI Letní Čeština 2  
KDT/011 Dějiny umění VII Zimní Čeština 4  
KDT/017 Estetika I Letní Čeština 1  
KDT/018 Estetika II Zimní Čeština 2  
KDT/031 Současný design I Zimní Čeština 1  
KDT/032 Současný design II Letní Čeština 2  
KDT/035 Úvod do dějin umění Zimní Čeština 2  
KDT/036 Vybrané dějiny užitého umění I Zimní Čeština 1  
KDT/037 Vybrané dějiny užitého umění II Letní Čeština 1  
KDT/038 Vybrané dějiny užitého umění II Letní Čeština 2  
KDT/048 Architektura 20. století I Zimní Čeština 1  
KDT/049 Architektura 20. století II Letní Čeština 1  
KDT/066 Teorie kompozice a barvy I Letní Čeština 2  
KDT/536 Současný design I Zimní Čeština 1  
KDT/537 Současný design II Letní Čeština 2  
KDT/538 Filozofie II Letní Čeština 1  
KDT/541 Dějiny umění I Zimní Čeština 1  
KDT/542 Dějiny umění II Letní Čeština 4  
KDT/566 Didaktika výtvarné výchovy výchovy I Zimní Čeština 1  
KDT/567 Didaktika výtvarné výchovy výchovy II Letní Čeština 1  
KDT/568 Filozofie I Zimní Čeština 1  
KDT/569 Současný design III Zimní Čeština 4  
KDT/570 Sociologie I Zimní Čeština 1  
KDT/571 Socilogie II Letní Čeština 1  
KDT/572 Kulturologie I Zimní Čeština 1  
KDT/573 Kulturologie II Letní Čeština 1  
KDT/596 Biedermeier v české kultuře I Zimní Čeština 1  
KDT/597 Biedermeier v české kultuře II Letní Čeština 1  
KDT/598 Socializace umění - kurátorská práce I Zimní Čeština 1  
KDT/599 Socializace umění - kurátorská práce II Letní Čeština 1  
KDT/600 Dějiny v umění - umění v dějinách I Zimní Čeština 1  
KDT/601 Dějiny v umění - umění v dějinách II Letní Čeština 1  
KDT/701 Dějiny výtvarného umění Letní Čeština 0  
KDT/702 Dějiny užitého umění Letní Čeština 0  
KDT/703 Souborná zkouška z dějin a teorie výtvarného umění Letní Čeština 0  
KDT/704 Teorie a dějiny fotografie a nových médií I Zimní Čeština 2  
KDT/705 Teorie a dějiny fotografie a nových médií II Letní Čeština 3  
KDT/706 Teorie a dějiny fotografie a nových médií III Zimní Čeština 1  
KDT/707 Teorie a dějiny fotografie a nových médií V Zimní Čeština 2  
KDT/708 Teorie a dějiny fotografie a nových médií VI Letní Čeština 3  
KDT/709 Teorie a dějiny fotografie a nových médií IV Letní Čeština 2  
KDT/711 Dějiny grafického designu I Zimní Čeština 1  
KDT/712 Dějiny grafického designu II Letní Čeština 2  
KDT/713 Moderní a současný grafický design I Zimní Čeština 1  
KDT/714 Moderní a současný grafický design II Letní Čeština 3  
KDT/715 Dějiny vizuální komunikace Zimní Čeština 4  
KDT/716 Dějiny užitého umění a řemesel I Zimní Čeština 2  
KDT/717 Dějiny užitého umění a řemesel II Letní Čeština 2  
KDT/718 Průmyslový design I Zimní Čeština 2  
KDT/719 Průmyslový design II Letní Čeština 3  
KDT/720 Dějiny textilní tvorby I Zimní Čeština 1  
KDT/721 Dějiny textilní tvorby II Letní Čeština 1  
KDT/722 Dějiny a teorie fotografie a nových médií Letní Čeština 0  
KDT/723 Moderní a současný design Zimní Čeština 4  
KDT/733 Vybrané kapitoly z dějin architektury I Zimní Čeština 1  
KDT/734 Vybrané kapitoly z dějin architektury II Letní Čeština 1  
KDT/735 Photography and Contemporary Art I Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/736 Photography and Contemporary Art II Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/737 Photography and Contemporary Art III Zimní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/738 Photography History I Zimní Angličtina 2  
KDT/739 Photography History II Letní Angličtina 4  
KDT/740 History of Modern and Contemporary Central-European Arts I Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/741 History of Modern and Contemporary Central-European Arts II Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/742 Polemical-Critical Seminar I Zimní Angličtina 2  
KDT/743 Polemical-Critical Seminar II Letní Angličtina 2  
KDT/744 Introduction to Czech Culture I Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/745 Introduction to Czech Culture II Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/746 Socializace umění Zimní Čeština 4  
KDT/747 Muzejnictví a ochrana sbírek Zimní Čeština 4  
KDT/748 Produkce uměleckého díla ve veřejném prostoru Letní Čeština 1  
KDT/749 Památková péče Letní Čeština 4  
KDT/750 Současný design Zimní Čeština 2  
KDT/751 Metodologie dějin umění Zimní Čeština 4  
KDT/752 Aktuální problémy fotografie a nových médií I Zimní Čeština 1  
KDT/753 Aktuální problémy fotografie a nových médií II Letní Čeština 1  
KDT/754 Vybrané kapitoly z dějin kultury a designu I Zimní Čeština 1  
KDT/755 Vybrané kapitoly z dějin kultury a designu II Letní Čeština 1  
KDT/756 Kurátorský workshop I Zimní Čeština 2  
KDT/757 Kurátorský workshop II Letní Čeština 2  
KDT/758 Kurátorský workshop III Zimní Čeština 3  
KDT/759 Dějiny současného umění I Zimní Čeština 2  
KDT/760 Dějiny současného umění II Letní Čeština 4  
KDT/761 Gender Art I Zimní Čeština 1  
KDT/762 Gender Art II Letní Čeština 1  
KDT/763 Architektura 20. století v severozápadních Čechách I Zimní Čeština 1  
KDT/764 Architektura 20. století v severozápadních Čechách II Letní Čeština 1  
KDT/765 Středověké umění v severozápadních Čechách I Zimní Čeština 1  
KDT/766 Středověké umění v severozápadních Čechách II Letní Čeština 1  
KDT/767 Prostory a místa ve výtvarném umění I Zimní Čeština 1  
KDT/768 Prostory a místa ve výtvarném umění II Letní Čeština 1  
KDT/769 Exkurze I Letní Čeština 1  
KDT/770 Exkurze II Zimní Čeština 2  
KDT/771 Galerijní provoz - sbírkové instituce Zimní Čeština 4  
KDT/772 Diplomový seminář I Zimní Čeština 4  
KDT/773 Diplomový seminář II Letní Čeština 10  
KDT/774 Odborná praxe Letní Čeština 2  
KDT/775 Současné české vizuální umění Zimní Čeština 4  
KDT/776 Analýza a interpretace výtvarného díla Zimní Čeština 4  
KDT/777 Umělecká kritika Zimní Čeština 2  
KDT/778 Kurátorský workshop IV Letní Čeština 3  
KDT/779 Evropské umění pod vlivem totalitních ideologií Zimní Čeština, Angličtina 1  
KDT/780 Public Relations; Fund Rising Zimní Čeština 1  
KDT/781 Galerijní provoz - nestátní a neziskové organizace Letní Čeština 4  
KDT/782 Současné středoevropské vizuální umění Letní Čeština 2  
KDT/783 Ikonografie a ikonologie výtvarného umění Letní Čeština 4  
KDT/784 Obhajoba diplomové práce Letní Čeština 0  
KDT/785 Souborná zkouška z dějin současného umění Letní Čeština 0  
KDT/786 Souborná zkouška z kurátorských studií a galerijního provozu Letní Čeština 0  
KDT/787 Ekonomika nezisk. organizací Letní Čeština 1  
KDT/788 Animace a galerijní pedagogika Zimní Čeština 4  
KDT/789 Filozofická estetika Zimní Čeština 1  
KDT/790 Současný životní styl Zimní Čeština 1  
KDT/791 Jazyk, symbol, realita Zimní Čeština 1  
KDT/792 Teorie a organizace socio-ekonomických vztahů v kulturních institucích Zimní Čeština 1  
KDT/793 History of Art and Design I Zimní Angličtina 4  
KDT/794 History of Art and Design II Letní Angličtina 4  
KDT/795 Umění akce 20. století I Zimní Čeština 1  
KDT/796 Umění akce 20. století II Letní Čeština 1  
KDT/797 Metodologie a teorie umění (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/798 Estetika (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/799 Ikonografie a ikonologie umění (dok.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/800 Multimed.aspekty součas.výt.um. (dok.st) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/801 Kyberprostor-nové vnímání veřej.prostoru (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/802 Cizí jazyk Zimní a letní Angličtina 0  
KDT/803 Vizuální komunikace (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/804 Současný středoevropský grafický design (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/805 Úloha obrazové informace v éře informatiky a globalizace (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/806 Fotografie a současné umění (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/807 Nové technologie v designérské tvorbě (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/808 Socializační aspekty designu (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/809 Tradič.materiály a souč.design (dokt.st) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/810 Dějiny vizuální komunikace Zimní Čeština 4  
KDT/811 Interpretace vizuálních oborů I Zimní Čeština 1  
KDT/812 Interpretace vizuálních oborů II Letní Čeština 2  
KDT/813 Teorie vizuálních oborů I Zimní Čeština 1  
KDT/814 Teorie vizuálních oborů II Letní Čeština 2  
KDT/815 Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945 I Zimní Čeština 1  
KDT/816 Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945 II Letní Čeština 1  
KDT/817 Nejnovější vývoj současného výtvarného umění I Zimní Čeština 1  
KDT/818 Nejnovější vývoj současného výtvarného umění II Letní Čeština 1  
KDT/819 Úvod do dějin umění Zimní Čeština 2  
KDT/820 Teorie vizuálních oborů Zimní a letní Čeština 0  
KDT/821 Výběrový předmět Zimní a letní Čeština 0  
KDT/822 Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KDT/823 Realizace a prezentace uměleckého projektu Zimní a letní Čeština 0  
KDT/824 Realizace a obhajoba disertační práce Zimní a letní Čeština 0  
KDT/825 Digitální média a současné umění Zimní a letní Čeština 0  
KDT/826 Kontext a výnam ve vizuálních oborech I Letní Čeština 1  
KDT/827 Kontext a význam ve vizuálních oborech II Zimní Čeština 2  
KDT/828 Interpretace vizuálních oborů I Zimní Čeština 1  
KDT/829 Interpretace vizuálních oborů II Letní Čeština 2  
KDT/830 Metody současného umění a kurátorské praxe Letní Čeština 3  
KDT/831 Pozdní tvorba modernistické generace českých a slovenských výtvarných umělkyň Letní Čeština 1  
KDT/832 Alternativní kurátorství I Zimní Čeština 1  
KDT/833 Alternativní kurátorství II Letní Čeština 1  
KDT/834 Filozofie umění II Letní Čeština 1  
KDT/835 Současné estetické teorie Zimní Čeština 1  
KDT/836 Proměny těla I Zimní Čeština 1  
KDT/837 Proměny těla II Letní Čeština 1  
KDT/838 Souvislosti vizuální a literární reprezentace v dějinách umění 20. století I Zimní Čeština 1  
KDT/839 Souvislosti vizuální a literární reprezentace v dějinách umění 20. století II Letní Čeština 1  
KDT/840 Interpretace základních textů z estetiky 20. století I Zimní Čeština 1  
KDT/841 Interpretace základních textů z estetiky 20. století II Letní Čeština 1  
KDT/842 Typologie výstavního prostoru Zimní Čeština 1  
KDT/843 Vybrané kapitoly z moderního a současného umění II Letní Čeština, Angličtina 1  
KDT/844 Prezentace uměleckého díla I Zimní Čeština 1  
KDT/845 Vybrané problémy z teorie současného umění Zimní Čeština 1  
KDT/846 Postprodukce, socializace, participace a edukace v současném umění (dok.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KDT/847 Základy design managementu I Zimní Čeština 1  
KDT/848 Základy design managementu II Letní Čeština 1  
KDT/849 Vybrané kapitoly z moderního a současného umění I Zimní Čeština, Angličtina 1  
KDT/850 Prezentace uměleckého díla II Letní Čeština 1  
KDT/851 Filozofie umění I Zimní Čeština 1  
KDT/852 Aktuální trendy současné vizuální kultury - výtvarné umění v kontextu ostatních uměleckých žánrů i mimouměleckých přesahů Zimní a letní Čeština 0  
KDT/853 Kurátorské strategie - prezentace, kontextualizace a interpretace uměleckého díla Zimní a letní Čeština 0  
KDT/854 Postmod.Originil.and Appropriat (dok.st) Zimní a letní Angličtina 0  
KDT/855 Doktorandské kolokvium (dok.st) Letní Čeština 0  
KDT/856 Přednáška doktoranda (dok.st) Letní Čeština 0  
KDT/857 Doktorandský workshop (dok.st) Letní Čeština 0  
KDT/PF107 Úvod do dějin a teorie výtvar. umění I Zimní Čeština 2  
KDT/PF108 Dějiny moderního výtvarného umění I Zimní Čeština 2  
KDT/PF109 Historiografie a metodologie dějin umění Zimní Čeština 4  
KDT/PF110 Úvod do estetiky Zimní Čeština 2  
KDT/PF111 Úvod do dějin a teorie výtvar. umění II Letní Čeština 4  
KDT/PF112 Dějiny moderního výtvarného umění II Letní Čeština 4  
KDT/PF113 Estetika I Letní Čeština 2  
KDT/PF114 Dějiny současného výtvarného umění I Zimní Čeština 2  
KDT/PF115 Socializace současného umění Zimní Čeština 2  
KDT/PF116 Dějiny estetiky I Zimní Čeština 2  
KDT/PF117 Estetika II Zimní Čeština 2  
KDT/PF118 Dějiny současného výtvarného umění II Letní Čeština 4  
KDT/PF119 Dějiny estetiky II Letní Čeština 4  
KDT/PF120 Ikonografie a ikonologie Letní Čeština 2  
KDT/PF121 Estetika III Zimní Čeština 2  
KDT/PF122 Analýza a interpretace umění Zimní Čeština 2  
KDT/PF123 Seminář umělecké kritiky Zimní Čeština 2  
KDT/PF124 Muzeální praxe a muzeální pedagogika Letní Čeština 2  
KDT/PF125 Úvod do estetického myšlení Letní Čeština 1  
KDT/PF126 Úvod do estetického myšlení Letní Čeština 1