Programy fakulty: PRF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Fyzika N1701 Navazující Kombinovaná 120 2
Matematika P1101 Doktorský Kombinovaná 0 4
Biologie N1501 Navazující Prezenční 120 2
Nanotechnologie P3942 Doktorský Prezenční 0 4
Aplikovaná informatika B1802 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Fyzika B1701 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Chemie B1407 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Státní rigorózní zkoušky RIGO Rigorózní Kombinovaná 0 1
Chemie B1407 Bakalářský Prezenční 180 3
Geografie B1301 Bakalářský Prezenční 180 3
Fyzika P1703 Doktorský Prezenční 0 4
Informatika B1801 Bakalářský Prezenční 180 3
Nanotechnologie P3942 Doktorský Kombinovaná 0 4
Geografie N1301 Navazující Prezenční 120 2
Nanotechnologie N3942 Navazující Prezenční 120 2
Aplikovaná fyzika B1702 Bakalářský Prezenční 180 3
Chemie N1407 Navazující Kombinovaná 120 2
Fyzika P1703 Doktorský Kombinovaná 0 4
Nanotechnology N3942 Navazující Prezenční 120 2
Matematika B1101 Bakalářský Prezenční 180 3
Aplikovaná informatika B1802 Bakalářský Prezenční 180 3
Matematika P1101 Doktorský Prezenční 0 4
Aplikovaná fyzika B1702 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Matematika N1101 Navazující Kombinovaná 120 2
Matematika B1101 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Matematika N1101 Navazující Prezenční 120 2
Fyzika N1701 Navazující Prezenční 120 2
Chemie N1407 Navazující Prezenční 120 2
Biologie B1501 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Fyzika B1701 Bakalářský Prezenční 180 3
Ekologie a ochrana prostředí N1601 Navazující Prezenční 120 2
Biologie B1501 Bakalářský Prezenční 180 3