Programy fakulty: PF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Speciální pedagogika M7506 Magisterský Kombinovaná 300 5
Specializace v pedagogice N7507 Navazující Kombinovaná 120 2
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Kombinovaná 120 2
Tělesná výchova a sport N7401 Navazující Kombinovaná 120 2
Primary School Teacher Education N7503 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Prezenční 240 5
Vychovatelství B7505 Bakalářský Prezenční 180 3
Tělesná výchova a sport B7401 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace v pedagogice P7507 Doktorský Prezenční 180 3
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Kombinovaná 120 2
Specialization in Education P7507 Doktorský Prezenční 180 3
Speciální pedagogika N7506 Navazující Prezenční 120 2
Tělesná výchova a sport N7401 Navazující Prezenční 120 2
Speciální pedagogika N7506 Navazující Kombinovaná 120 2
Specialization in Education N7507 Navazující Kombinovaná 120 2
Tělesná výchova a sport B7401 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Specialization in Education B7507 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Special Education N7506 Navazující Prezenční 120 2
Vychovatelství N7505 Navazující Prezenční 120 2
Vychovatelství B7505 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Special Education N7506 Navazující Kombinovaná 120 2
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Specializace v pedagogice P7507 Doktorský Kombinovaná 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Kombinovaná 240 5
Physical Education and Sport N7401 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Special Education B7506 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Prezenční 180 3
Specialization in Education P7507 Doktorský Kombinovaná 180 3
Primary School Teacher Education N7503 Navazující Kombinovaná 120 2
Speciální pedagogika M7506 Magisterský Prezenční 300 5
Specialization in Education B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Special Education B7506 Bakalářský Prezenční 180 3
Specialization in Education N7507 Navazující Prezenční 120 2
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3