Programy fakulty: FUU

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Výtvarná umění P8206 Doktorský Kombinovaná 0 3
Výtvarná umění B8206 Bakalářský Prezenční 240 4
Fine Art N8206 Navazující Prezenční 120 2
Výtvarná umění N8206 Navazující Prezenční 120 2
Výtvarná umění P8206 Doktorský Prezenční 0 3