Programy fakulty: FSI

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Energetika B3907 Bakalářský Prezenční 180 3
Materiálové vědy N3911 Navazující Prezenční 120 2
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Strojírenství B2341 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Strojírenství B2341 Bakalářský Prezenční 180 3
Energetika B3907 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Strojírenství N2341 Navazující Kombinovaná 120 2
Strojírenská technologie N2303 Navazující Prezenční 120 2
Strojírenská technologie B2303 Bakalářský Prezenční 180 3
Energetika N3907 Navazující Kombinovaná 120 2
Energetika N3907 Navazující Prezenční 120 2
Materiálové vědy B3911 Bakalářský Prezenční 180 3
Strojírenská technologie B2303 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Strojírenská technologie N2303 Navazující Kombinovaná 120 2
Strojírenství N2341 Navazující Prezenční 120 2