Programy fakulty: FF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Historische Wissenschaft P7105 Doktorský Kombinovaná 0 3
Historické vědy B7105 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Historické vědy B7105 Bakalářský Prezenční 180 3
Historische Wissenschaft P7105 Doktorský Prezenční 0 3
Politologie B6701 Bakalářský Prezenční 180 3
Humanitní studia B6107 Bakalářský Prezenční 180 3
Politologie N6701 Navazující Prezenční 120 2
Filozofie B6101 Bakalářský Prezenční 180 3
Historické vědy N7105 Navazující Kombinovaná 120 2
Filologie B7310 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Filologie P7310 Doktorský Prezenční 0 4
Historické vědy P7105 Doktorský Kombinovaná 0 3
Filologie N7310 Navazující Kombinovaná 120 2
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Kombinovaná 120 2
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Historické vědy N7105 Navazující Prezenční 120 2
Filologie P7310 Doktorský Kombinovaná 0 4
Historické vědy P7105 Doktorský Prezenční 0 3
Humanitní studia N6107 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Prezenční 120 2
Filologie N7310 Navazující Prezenční 120 2