Programy fakulty: FŽP

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Bakalářský Prezenční 180 3
Ekologie a ochrana prostředí P1601 Doktorský Prezenční 240 4
Ekologie a ochrana prostředí P1601 Doktorský Kombinovaná 240 4
Ekologie a ochrana prostředí N1601 Navazující Kombinovaná 120 2
Ekologie a ochrana prostředí N1601 Navazující Prezenční 120 2